Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

De Meinlijn....

De RB39 Schwalm-Nette Bahn van Mönchengladbach naar Dalheim eindigt al vele jaren pal voor de Nederlandse grens, terwijl de rails naar Roermond geheel in tact jarenlang ongebruikt liggen te roesten. Sinds de sluiting in 1991 hebben zich echter vele ontwikkelingen voorgedaan en trekt men in Roermond wekelijks vele Duitse gasten naar onder andere het prachtig gerenoveerde centrum, het Outletcenter en het Retailpark. Het succes wordt mede onderstreept door de hier inherent aan zijnde files op de N280/A52 en parkeerproblemen. Er is geen capaciteit voor meer spoor en meer asfalt, dus moeten bestaande trajecten efficiënter gebruikt worden. Wij stellen voor het oude tracé in ere te herstellen en de genoemde RE39 geëxploiteerd door de Rurtalbahn (www.rurtalbahn.de) door te trekken naar station Roermond met daar een ‘hard’ eindpunt. Dit zodat enerzijds de spoorlijn Duitse beveiliging kan krijgen op het Nederlands grondgebied (goedkoper) en anderzijds doorgaand goederenverkeer (IJzeren Rijn) op deze wijze wordt voorkomen. De naamgeving Meinlijn is afgeleid van het belangrijkste natuurgebied waar men door reist alsmede een deels Duitse/Nederlandse combinatie van “mijn lijn”. De bestaande treinen op de Schwalm-Nette Bahn kunnen eenvoudig worden voorzien van mooie stickers met het Meinlijn logo ter onderscheiding van een reguliere Duitse trein op de overige trajecten in Nordrhein Westfalen.

…is géén IJzeren Rijn

De gehele discussie over en weerstand tegen de IJzeren Rijn heeft het traject Roermond – Dalheim jarenlang in een wurggreep gehouden en wij distantiëren ons dan ook van de inhoudelijke discussie aangaande goederenvervoer. Deze discussie wordt gevoerd tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische nationale overheden en na internationale overeenstemming zal het nog geruime tijd duren voordat er een realiseringsovereenkomst wordt gesloten. In onze visie wordt het historisch traject gebruikt waarvoor een railverbinding primair bedoeld is, namelijk het vervoeren van reizigers. Wij merken hierbij op dat goederenvervoer op dit moment heel eenvoudig valt uit te sluiten door te kijken naar ons voorbeeldtraject Enschede – Gronau. Hier is namelijk het Duitse en het Nederlandse spoor fysiek gescheiden, waardoor het oude spoor weer in gebruik kon worden genomen. Zolang de discussie inzake reactivering IJzeren Rijn niet beslecht is, wordt goederenvervoer door de fysieke scheiding uitgesloten. Bij een beslissing waarbij goederenvervoer via het historisch tracé geleid dient te worden (naar onze mening is dit zeer onwaarschijnlijk aangezien goederenvervoer met gevaarlijke stoffen dan midden door het stadscentrum van Roermond zou lopen) kan de fysieke scheiding relatief eenvoudig ongedaan gemaakt worden door met een wissel aan te haken op het tracé van de Meinlijn.

Project Meinlijn

Biedt hoogwaardig openbaar vervoer vanuit het Roergebied naar hartje centrum Roermond!
Toerisme

Bevordert het toerisme in de regio Roermond zonder extra druk op het wegennet.

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal naar natuurgebied de Meinweg!

Regio goed bereikbaar

In 40 minuten van Roermond naar Mönchengladbach! Minder verkeersoverlast in de regio Roermond.

Links

Vergelijkbaar
  • WTNW: Website van de werkgroep Treinreizigers Neerpelt - Weert
  • Keizerlijn: Website van Project Keizerlijn, verbinding tussen Nijmegen en Groesbeek
  • VIEV: Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer
  • Wunderline: de Wunderline Community is een netwerk van bestuurders, politici, ambtenaren, ondernemers en tal van andere betrokkenen dat zich sterk maakt voor het verbeteren van de spoorlijn Groningen – Bremen.
Rails

Veelgestelde vragen:

Wat is de Meinlijn

De Meinlijn is een hoogfrequente treinverbinding voor reizigers tussen Roermond en Mönchengladbach over de voormalige IJzeren Rijn.

Wat is de visie van project Meinlijn?

Download hier het hele plan (PDF).

Mag dat eigenlijk wel, een trein door een nationaal park?

In Nederland zijn er diverse spoorlijnen welke verschillende tot beschermd natuurgebied verklaarde terreinen doorkruisen. Zo loopt de lijn Lelystad - Almere door de Oostvaardersplassen en de lijn van Amsterdam naar Hilversum dwars door het Naardermeer. Daarnaast lopen er diverse spoorlijnen door het grootste Nationale Park van Nederland, de Veluwe. Het is dus zeker mogelijk. Waar een belangrijk verschil in zit is de onderscheiding tussen personenvervoer en goederenvervoer. Voor de laatste variant zijn vanwege de extra risico's additionele veiligheidsmaatregelen benodigd en wordt zoveel mogelijk routeringen door beschermde gebieden vermeden. De Meinlijn richt zich uitsluitend op reizigersvervoer en wij zien dus geen belemmeringen.

Is dit alles?

Nee, we zijn op 1 februari 2014 gestart, we houden je via deze site op de hoogte van de ontwikkelingen. Als je meinlijn op facebook liked ontvang je ook automatisch updates in je tijdlijn.

Project Meinlijn

De Meinlijn is een kansrijk initiatief om Roermond te voorzien in een directe spoorverbinding met Duitsland voor een relatief lage investering. Financiering voor dit initiatief lijkt haalbaar te zijn mits hier gericht gelobbyd wordt. Daarnaast kan dit de opmaat zijn voor (nog meer) economische welvaart voor de lokale middenstand alsmede realisatie van de gewenste planologische ontwikkelingen aan de oostzijde van het station. Met politieke wilskracht en doortastendheid kan de Meinlijn in de nieuwe dienstregeling van december 2016 in gebruik worden genomen. Gemeente Roermond en provincie Limburg zijn hiervoor nu aan zet om een haalbaarheidsonderzoek te initiëren.

 Maurice Niesten, voorzitter VIEV

Project Meinlijn is op 1 februari 2014 gestart met het aanbieden van onze visie aan de gemeente Roermond en de Provincie Limburg. Via onze site, facebook en twitter houden we onze volgers op de hoogte van de ontwikkelingen. We ontvangen hierover al regelmatig reacties van betrokken burgers en instanties. Meinlijn is een open project, wilt u een bijdrage leveren (bijvoorbeeld een nieuwsitem of opiniestuk) neemt u dan contact met ons op.

Nieuwsberichten